Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 11/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017; bàn phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; thảo luận, cho ý kiến về một số dự thảo báo cáo chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

          Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh; quán triệt và triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Triển khai có hiệu quả pháp lệnh, quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, tăng cường chỉ đạo công tác tôn giáo; Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế (theo giá năm 2010) ước đạt trên 5.770 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,31% ( tăng 0,31% so với KH). Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án được tập trung cao độ, các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ; Sản xuất CN - TTCN được duy trì ổn định; Việc triển khai xây dựng nông thôn mới được tập trung đẩy nhanh và nhân rộng ra toàn huyện, đến nay, toàn huyện có 9/19 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thương mại và dịch vụ phát triển khá; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội tiếp tục duy trì ổn định.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo như: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện năm 2017; báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018; Tờ trình về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; tờ trình về danh mục phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, tờ trình về việc đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ hỏa táng, điện táng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020… Các ý kiến thảo luận của đại biểu đều cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo, đồng thời nêu lên những vướng mắc, đề xuất các lĩnh vực có liên quan đến địa phương như: đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất Trạm y tế, trường học, đường giao thông, giải quyết các trường hợp vi phạm đất đai, xử lý rác thải, giải phóng mặt bằng cho các dự án, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản, quản lý các đối tượng hưởng án treo tại địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả của các đại biểu, đồng thời cho ý kiến đối với từng nội dung nhiệm vụ cụ thể. Đồng chí yêu cầu các ban, ngành, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm nhất là đối với các xã có vi phạm về đất đai như: Đồng Phúc, Đồng Việt, Trí Yên; làm tốt công tác thu hút đầu tư, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.

Hồng Phấn- Giáp Mạnh