Hội nghị tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018

Chiều ngày 12/1, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Quang Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Trương Quang Hải- PCT UBND huyện chủ trì hội nghị

          Thực hiện tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2018, Ban chỉ đạo đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của huyện đã rà soát phân công, công việc nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phối hợp với UBND các xã, thị trấn để chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Trong đó xã Cảnh Thụy đã làm điểm tổ chức Lễ phát động ra quân “Tháng cao điểm” vào ngày 1/11 và các xã còn lại đồng loạt tổ chức lễ phát động  nhân dân tham gia BHYT năm 2018  vào ngày 3/11/2017. Chọn 5 đơn vị làm điểm đạt tỷ lệ 100% người dân có thẻ BHYT trong tháng cao điểm là xã Hương Gián, Trí Yên, Thắng Cương, thị trấn Neo, thị trấn Tân Dân và 32 tổ dân phố đạt tỷ lệ 100% người dân tham gia BHYT. Kết quả, Trong tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2018, toàn huyện đã vận động được 23.162 người tham gia BHYT, trong đó có 2.948 người đăng ký tham gia mới  và 20.214 người tái tục. Nâng tổng số người tham gia BHYT trên toàn huyện lên 123.060 người, tăng 2,2% số người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 90,2% ( trong đó tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trương Quang Hải – Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: Trong thời gian tới, để phát triển các đối tượng tham BHYT, các địa phương cần tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai chính sách BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và tầm quan trọng của BHYT trong điều kiện áp dụng chính sách tăng giá viện phí đối với người bệnh không có thẻ BHYT.  Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công văn 23 về rà soát các đối tượng chưa tham gia BHYT trên địa bàn huyện. Phấn đấu năm 2018,  có 97,2% dân số của huyện có thẻ BHYT, 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT, trên 80% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          Nhân dịp này,  4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân tham gia BHYT được khen thưởng.

THANH THU