Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng…

Tại điểm cầu Huyện ủy Yên Dũng, đồng chí Nguyễn Viết Tuấn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Hội nghị lần này tập trung quán triệt 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "Về công tác dân số trong tình hình mới".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí cho rằng, Hội nghị trực tuyến toàn quốc hôm nay nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Trung ương, tất cả các địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đưa Nghị quyết vào cuộc sống tạo sự chuyển biến rõ rệt. Các đại biểu cần nâng cao nhận thức, tập trung nghiên cứu, thảo luận theo chuyên đề, liên hệ địa phương, đơn vị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.

Sau phần khai mạc, Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tới các đại biểu dự Hội nghị./.

Thu Bích – Hồng Phấn