Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX

Ngày 19 - 7, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  Nguyễn Viết Tuấn  - tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; Phan Thế Tuấn – Phó bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Huy – Phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện. Kỳ họp lần này có nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2018, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu và bàn giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/c Phan Thế Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phan Thế Tuấn- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: “6 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội của huyện mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực, hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 4.470 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15,28 %, năng suất lúa đạt 63 tạ/ha. Cùng với đó công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số  tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực mà HĐND huyện cần tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân đưa ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ để khắc phục trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2018.

Đ/c Hoàng Văn Đức thay mặt UBND huyện trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018

Tiếp đó, thay mặt UBND huyện Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Hoàng Văn Đức - đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của huyện có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ đạt 67% kế hoạch năm 2018, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,18%, công nghiệp – xây dựng tăng 17,4%, thương mại- dịch vụ tăng 16,22%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân  cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình KT-XH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức  như: Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của một số xã đạt kết quả thấp, tình trạng vi phạm luật đê điều còn xảy ra tại một số xã : Nham sơn, Hương Gián, Trí Yên, Tiến Dũng, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra phổ biến…Trên cơ sở nhận định tình hình, UBND huyện đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham dự HN

Cũng trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã nghe các báo cáo tóm tắt tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và trong kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX; Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền và kết quả công tác giám sát của Ủy ban MTTQ huyện trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện…

Ảnh HN

Chiều nay, các đại biểu tiếp tục chia tổ và tiến hành thảo luận tại tổ./.

THANH THU