Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Đồng Việt khóa XXIII ( nhiệm kỳ 2016 – 2020)

Vừa qua, HĐND xã Đồng Việt đã tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa XXIII,  nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có đồng chí Trần Công Tấn – Phó chủ tịch  HĐND huyện

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Kinh tế của xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực,

về trồng trọt tổng diện tích cấy lúa là 400 ha, diện tích  rau màu và cây ăn quả  trên 50 ha . Chỉ đạo thành công ¾ vụ sản xuất lúa tập trung tại cánh đồng mẫu lớn thôn Bắc. Về chăn nuôi tổng đàn gia súc trên 5.400 con; tổng đàn gia cầm là 11.500 con. Về các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao có bước phát triển;  Tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 92% dân số. Các vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết kịp thời, không tồn đọng đơn thư khiếu nại kéo dại, vượt cấp. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tại kỳ họp các vị đại biểu hội đồng nhân dân xã đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, thông qua mội số Nghị quyết về Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân xã; về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017; về phê chuẩn quyết toán Ngân sách xã năm 2016 và chuyển nguồn ngân sách xã, bổ sung sự toán ngân sách chi năm 2017./.

THANH THU