Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị trấn Neo khóa v, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 31/7, Hội đồng nhân dân thị trấn Neo đã tổ chức kỳ họp lần thứ 4 khóa V, nhiệm kỳ (2016- 2021).

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Công Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, với sự đoàn kết của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, thị trấn Neo đã triển khai thực hiện các mục tiêu KT- XH- ANQP đều đảm bảo và vượt so với kế hoạch đã đề ra. Sản xuất công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp được đẩy mạnh, toàn thị trấn có 845 hộ kinh doanh dịch vụ , tăng 210 hộ so với cùng kỳ năm 2016.  Từ đầu năm 2017, thị trấn đã khởi công  xây dựng 6 công trình gồm tu sửa trường mầm non, rãnh thoát nước, đường giao thông, nhà văn hóa trị giá trên 7 tỷ đồng. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm phát triển, hệ thống trường lớp duy trì ổn định, 3/3 trường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,4%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95%, tăng 2% so với kế hoạch. Trong năm đã giới thiệu việc làm mới cho 100 lao động và 27 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tại kỳ họp các vị đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, thông qua mội số Nghị quyết về Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Hội đồng nhân dân ; về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017; về phê chuẩn quyết toán Ngân sách  năm 2016 và chuyển nguồn ngân sách thị trấn, bổ sung sự toán ngân sách chi năm 2017./.

THANH THU