KỲ HỌP THỨ 5 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG PHÚC

Ngày 26/12, Hội đồng nhân dân xã Đồng Phúc tổ chức kỳ họp thứ V, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có Ông Trần Công Tấn – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã với Hội đồng nhân dân xã. Năm 2017, Hội đồng nhân dân xã Đồng Phúc đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

 Qua giám sát cho thấy, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện các mục tiêu Kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng đều đảm bảo và vượt so với kế hoạch đã đề ra, kinh tế của xã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực:  Về trồng trọt tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.350 ha, xây dựng được 5 cánh đồng mẫu lớn tại các thôn Đồng Nhân, Cựu Trên, Hoàng Phúc, Việt Thắng Làng và Cao Đồng với tổng diện tích 156 ha; Về chăn nuôi tổng đàn gia súc, gia cầm trên 5.000 con, mang lại giá trị sản phẩm gần 20 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao có bước phát triển; Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5/9% ( giảm 2,6% so với năm 2016). Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm luôn được quan tâm chú trọng, xã đã giới thiệu được 120  lao động vào làm việc tại các nhà máy xí nghiệp và 57 lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, với thu nhập từ lao động và tiền lương ước đạt 111 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 27 triệu đồng/năm. Các vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết kịp thời, không tồn đọng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Tại kỳ họp các vị đại biểu hội đồng nhân dân xã đã tập trung thảo luận và thống nhất đưa ra một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng, an ninh năm 2018. Đồng thời, thông qua mội số Nghị quyết về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng an ninh năm 2018; và Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

THANH THU