Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Yên Dũng, khóa XIX

Trong 2 ngày 19 và 20/12, HĐND huyện Yên Dũng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7. Đến dự có Ông Bùi Văn Hạnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Viết Tuấn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy.

Ông Phan Thế Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp lần này có nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2017, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu và bàn giải pháp thực hiện năm 2018. Trong báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2017 của UBND huyện nêu rõ: Với tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, năm 2017, huyện Yên Dũng đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,31%. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao, có thêm 45 dự án xin đầu tư vào địa bàn, trong đó huyện chấp thuận cho 14 dự án với số vốn đăng ký đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 30,96% so với năm 2016. Nông nghiệp có bước phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, công tác dồn điền đổi thửa tiếp tục đạt kết quả cao. Có một xã và hai thôn đạt chuẩn NTM trong năm 2017. Bình quân toàn huyện đạt 15,1 tiêu chí/xã. Phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị được quan tâm tạo ra sự thay đổi rõ nét. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,81%, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên; công tác an ninh quốc phòng được tăng cường…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe và nghiên cứu nhiều báo cáo, thông báo quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX; báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND huyện. Thông báo của Ủy ban MTTQ  huyện về kết quả tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của Ủy ban MTTQ với HĐND huyện…

Tại phiên thảo luận tổ diễn ra vào buổi chiều, hầu hết ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp phát triển KT-XH của huyện năm 2018. Trong đó thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 15-16%; giá trị sản xuất bình quân trên một héc-ta đất nông nghiệp đạt 108 triệu đồng; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người. Hoàn thiện một khu dân cư tập trung, thu hút đầu tư từ 1 đến 3 khu dân cư mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,06%; có thêm hai xã (Tân An và Thắng Cương) đạt chuẩn NTM…

Để đạt các chỉ tiêu trên, đại biểu thống nhất với 11 nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Tập trung cao vào việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với xây dựng NTM. Nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với những xã, thôn đã đạt chuẩn. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng và các dự án sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Yên Lư. Tạo điều kiện thuận lợi và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngoài ra tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, định hướng nghề và việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn…

Ngày 20-12, kỳ họp tiếp tục với các nội dung thảo luận tại hội trường. Đã có 3 ý kiến tập trung làm rõ công tác chỉ đạo sản xuất lúa và cây trồng vụ đông, việc bố trí sắp xếp cán bộ giáo viên trên địa bàn huyện trong thời gian qua và chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường đối với Trưởng Công an huyện về vấn đề xe quá tải, quá khổ, xe chở công nhân quá thời hạn lưu hành vẫn diễn biến phức tạp; Đối với ông Trưởng Phòng TNMT huyện về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hiện nay. Với trách nhiệm Trưởng ngành, các ông đã trả lời làm rõ tình trạng, nguyên nhân và trách nhiệm, đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Quang Huy – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm 1 số nội dung tại kỳ họp và tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND huyện quan tâm.

Cũng tại kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017, nhiệm vụ năm 2018;  Hỗ trợ kinh phí thực hiện hỏa táng giai đoạn 2018-2020; Điều chỉnh dự toán và phân bổ Ngân sách Nhà nước năm 2017; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ năm 2018; Danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2018;  Điều chỉnh danh mục vốn xây dựng năm 2017; Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2018.

Tại kỳ họp đã có 11 tập thể, 16 cá nhân tiêu biểu được HĐND huyện khen thưởng.

Bế mạc kỳ họp, ông Phan Thế Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị ngay sau kỳ họp 5 nôi dung cơ bản.

1- UBND huyện, các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND huyện thông qua; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Trong đó quan tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các ngành, địa phương; thường xuyên sâu sát cơ sở, phối hợp giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung vào một số vấn đề, lĩnh vực quan trọng của địa phương để chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, như: Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý ngân sách, vốn đầu tư công. Quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, giao thông, đô thị, du lịch…Chú trọng làm tốt công tác quản lý đất đai, đê điều, tài nguyên, khoáng sản và xử lý ô nhiễm môi trường. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với làm tốt công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường cơ sở vật chất giáo dục, y tế, văn hóa, chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người nghèo. Trước mắt, tập trung cao cho công tác chăm lo Tết Mậu Tuất cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

2- Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện. Các đại biểu HĐND huyện quan tâm kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc, liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, nắm chắc tình hình KT-XH để có thể trao đổi, giải thích trực tiếp, kịp thời với cử tri và nhân dân.

3- Đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4- Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp trong công tác. Tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH. Thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp xúc cử tri, tập hợp ý kiến của cử tri để phản ánh với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

5-  Các cơ quan thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh thông tin phản ánh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thu Bích