Thị trấn Neo tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018

Sáng 05/2, Thị trấn Neo tổ chức lễ mừng thọ các cụ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90 và 95tuổi trên địa bàn Thị trấn.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc về mặt tinh thần, vật chất và sức khỏe những người cao tuổi của thị trấn Neo luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

 

Hoạt động của các Chi hội Người cao tuổi có nhiều khởi sắc, các cụ tham gia vào tổ chức hội đạt tỷ lệ cao; các chi hội đã xây dựng được quỹ hội; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi hội viên ốm đau, qua đời. Năm 2018 trên địa bàn thị trấn Neo có 110 cụ được mừng thọ trong đó có 43 cụ 70 tuổi, 25 cụ 75 tuổi; 27 cụ 80 tuổi; 09 cụ 80 tuổi; 05 cụ 90 tuổi.

Lễ mừng thọ diễn ra trang trọng các đồng chí lãnh đạo người cao tuổi huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Neo đã tặng giấy chúc mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cụ được mừng thọ.

Mừng thọ người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp mang đậm tính nhân văn của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn vinh “đền ơn đáp nghĩa” của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Ghi nhận công lao to lớn đó, trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo cho những người cao tuổi, trong đó có việc tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho các cụ. 

Việc tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ cho NCT góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về NCT, thấy rõ vị trí, vai trò của NCT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, khích lệ NCT sống vui, sống khoẻ, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                                                                            Hạnh Liên