Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Sáng 10/7, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực, trưởng phó các ban HĐN huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn  lần thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Công Tấn – Phó chủ tịch HĐND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến và kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX và trao đổi kinh nghiệm giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn. Trên tinh thần cởi mở, các đại biểu đã trao đổi học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực: Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, các hình thức cơ bản trong hoạt động giám sát của HĐND, danh mục các báo cáo trình tại kỳ họp, kết quả hoạt động của HĐND trong 6 tháng đầu năm 2018… Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện, xã đã tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động giám sát theo kế hoạch đề ra. Hoạt động tiếp công dân và giám sát việc giải quyết trả lời ý kiến cử tri, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Ảnh HN

Phát biểu tại cuộc họp ông Trần Công Tấn – Phó chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu các Ban của HĐND huyện , các đồng chí PCT HĐND các xã, thị trấn  cần triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản của Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu HĐND chuyên trách tập trung nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp luật và khảo sát tình thực tiễn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu và tham mưu cho HĐND quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tại địa phương. Đồng thời chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND các xã, thị trấn sắp tới, kết thúc kỳ họp các tài liệu  đều phải lưu lại vào hồ sơ và gửi báo cáo về huyện theo đúng quy đinh.

 

THANH THU