Thường trực HĐND huyện Yên Dũng tổ chức giám sát thực hiện quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Ngày 2/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Yên Dũng do đồng chí Tạ Quang Khải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát về việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2017 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

          Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2017, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành trách nhiệm là cơ quan được ủy quyền làm chủ đầu tư; tư vấn quản lý dự án; giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt là thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các Bộ, sở, ban, ngành, đơn cử như: Kết luận thanh tra số 1143 của Giám đốc Sở xây dựng đã thực hiện thu hồi xong hơn 19 tỷ đồng của dự án Đường TL 398 đi Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng, giảm trừ giá trị xây lắp của 8 dự án với số tiền gần 700 triệu đồng, giảm trừ giá trị khảo sát dự án và chi phí tư vấn 2 dự án với số tiền trên 30 triệu đồng; Kết luận thanh tra số 223 của Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang, đã thực hiện giảm trừ quyết toán số tiền hơn 54 triệu đồng công trình nhà làm việc cho các cơ quan thuộc UBND huyện…Thông qua đó, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng như: Luật xây dựng, Nghị định của Chính phủ, Thông tư 05, Thông tư 16 của Bộ xây dựng…đồng thời, góp phần đáng kể trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

          Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số mặt còn tồn tại hạn chế như: với nhiệm vụ là chủ đầu tư việc phối hợp thẩm định phê duyệt, thiết kế bản vẽ..của các công trình còn chậm, công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đôi khi còn yếu dẫn đến chất lượng một số công trình chưa đảm bảo, chưa ban hành được quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan…

         Kết luận buổi giám sát, đồng chí Tạ Quang Khải, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng đề nghị trong thời gian tới Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục quán triệt, nghiên cứu các văn bản luật để thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý cán bộ, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; rút ngắn thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng; tăng cường công tác giám sát thi công các công trình./.

Hồng Phấn