Uỷ ban MTTQ huyện: Tổ chức kỳ họp thứ X khóa XX, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 15/01, Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức kỳ họp thứ X, khoá XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2018.

Các cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, Phan Thế Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện và các ông, bà là ủy viên Ủy ban MTTQ huyện; đại diện các đơn vị phối hợp trong huyện.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo thực hiện tốt tháng hành động ngày vì người nghèo, vận động cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo được trên 870 triệu đồng. Hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa được 49 nhà đại đoàn kết; vận động nhân dân hiến gần 3.600 m2 đất, hơn 16.300 ngày công và đóng góp hơn 2,7 tỷ đồng làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống dân sinh. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có 87,9% hộ gia đình và 74% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Các tập thể và cá nhân được Uy ban MTTQ tỉnh khen

Năm 2018, UBMTTQ huyện đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện đã thông báo tóm tắt tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018. Kỳ họp cũng đã tiến hành hiệp thương kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhân dịp này đã có 6 ông, bà được Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác mặt trận năm 2017 được Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện khen thưởng./.

 Hồng Phấn