Yên Dũng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Ngày 2/2, Huyện ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

 

          Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Quang Huy – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND, chủ tịch HĐTĐ khen thưởng huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; trưởng các ngành đoàn thể thuộc huyện, đại biểu lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Bùi Quang Huy – Phó Bí thư - Chủ tịch UBND, chủ tịch HĐTĐ khen thưởng huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; trưởng các ngành đoàn thể thuộc huyện, đại biểu lãnh đạo các xã, thị trấn.

Năm 2017, phong trào thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện được triển khai sâu rộng, có nhiều đổi mới và đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Việc phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu KT-XH của huyện. Huyện đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành 15 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,31%; công nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh. Huyện thu hút được 45 dự án với tổng mức đầu tư 1.462 tỷ đồng; lượng khách du lịch đến địa bàn huyện ước đạt hơn 155.000. Giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh, cơ sở vật chất trường, lớp học được quan tâm đầu tư, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở bậc học mầm non. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tăng cường theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92% (bằng 100% so với kế hoạch tỉnh giao). Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, hộ nghèo giảm còn 5,81%. Công tác cải cách hành chính thường xuyên được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả và những mặt còn hạn chế, tồn tại, tại hội nghị UBND huyện đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2018 với phương châm hành động của Chính phủ và UBND tỉnh đó là: “Kỷ cương, liêm chính, đồng hành, sáng tạo, hiệu quả”. Trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách hành chính; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đ/c Nguyễn Hữu Hưng - HUV, Phó CT UBND huyện khen thưởng trưởng các ngành đoàn thể thuộc huyện, đại biểu lãnh đạo các xã, thị trấn.

    Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, UBND huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng gắn chặt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đổi mới thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị nhằm khơi dậy và phát động nhiều phong trào thi đua mới. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo sự chuyển biến trong tổ chức sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển kết cấu hạ tầng; huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác tài nguyên, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể, trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 13 đơn vị; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 11 cá nhân. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Thu Bích