Hội nghị triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2017-2018

Sáng 19/1, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 12 CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tổ chức các mô hình sản xuát hàng hóa tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp và triển khai kế hoạch  dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu giai đoạn 2017-2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Tuấn-Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy; Đồng chí Trần Văn Dũng –Phó bí thư huyện ủy-chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện.

Tính đến hết năm 2016, toàn huyện đã thực hiện công tác dồn điền đổi thửa  trên 4000 đất canh tác ở 92 thôn ở 13 xã. Sau khi dồn điền đổi thửa  với số thửa từ 8 đến 9 thửa/hộ giảm xuống còn 1 đến 3 thửa với diện tích bình quân 700m2 . Cùng với công tác dồn điền đổi thửa các địa phương đã quan tâm qui hoạch chỉnh trang đồng ruộng, giao thông thủy lợi  với 462 km đường giao thông, 301 mương nội đồng tổng kinh phí thực hiện 28 tỷ đồng.

Cùng với công tác dồn điền đổi thửa huyện đã thực hiện 20 cánh đồng với tổng diện tích trên 600 ha đạt 125% kế hoạch tỉnh giao trong đó 17  cánh đồng lúa 2 cánh đồng luân canh lúa, rau màu và 1 cánh đồng  chuyên sản xuất rau màu. Qua đó góp phần tặng thu nhập cho bà con nông dân.

Năm 2017-2018 toàn huyện có kế hoạch thực hiện dồn điền đổi thửa trên 1200 ha xây dựng 15 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 490 ha.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Tuấn tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã khẳng định hiệu quả từ công tác dồn điền đổi thửa đã tích tụ được ruộng đất và xây dựng cánh đồng mẫu, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đem lại thu nhập cao cho bà con nông dân, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm trong giai đoạn 1017-2018;Thực hiện xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, sau dồn điền đổi thửa tập trung cho đo đạc bản đồ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và có sự chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn giải quyết tháo gỡ những khó khăn vưỡng mắc trong quá trình thực hiện để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tại hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho 15 tập thể thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị đồng chí trần Văn Dũng Phó bí thư huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Đây là việc làm khó  vì vậy các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn, Các thôn có sự chỉ đạo quyết liệt, phat huy vai trò của cán bộ, đảng viên các đoàn thể nhân dân gương mẫu đi đầu, tháo gỡ khó khăn ngay từ khi thực hiện  để tao được sự đồng thuận trong nhân dân không để xảy ra khiếu kiện trong công tác dồn điền đổi thửa.

 

                                                                                      Hạnh Liên