Văn phòng HĐND&UBND huyện

II. VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN

Email UBND huyện: yendung_vt@bacgiang.gov.vn

Email Văn phòng:vanphong_yendung@bacgiang.gov.vn

Fax: 0204.375.75.86

Họ tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
LÃNH ĐẠO
Phan Thế Tuấn Chủ tịch 0204.3870.272   tuanpt_yendung@bacgiang.gov.vn
Tạ Quang Khải Phó Chủ tịch 0204.3767.868   khaitq_yendung@bacgiang.gov.vn
Trần Công Tấn Phó Chủ tịch 0204.3862.378   tantc_yendung@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO CÁC BAN HĐND
LÃNH ĐẠO
Dương Văn Đức TB- PC 0204.3604.307   đucdv_yendung@bacgiang.gov.vn
Ong Khắc Vượng Phó Ban PC 02043.763.099   vuongok_yendung@bacgiang.gov.vn
Luyện Huy Lịch Trưởng ban KT-XH 0204.3604.262   lichlh_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Công Phó ban KT- XH 0204.3763.098   congnv_yendung@bacgiang.gov.vn
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
Bùi Quang Huy Chủ tịch 0204.3862.379   huybq_yendung@bacgiang.gov.vn
Hoàng Văn Đức PCT TT 0204.3870.287   duchv_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Hữu Hưng PCT 0204.3870.227   hungnh_yendung@bacgiang.gov.vn
Trương Quang Hải PCT 0204.3870.270   haitq_yendung@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
Vũ Văn Thùy Chánh VP 0204.3870.209 0913.555.765 thuyvv_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyễn T Thanh Xuân Phó CVP 0204.3704.567 0982.528.007 xuanntt_yendung@bacgiang.gov.vn
Phạm Văn Dũng Phó CVP 0204.3757.688 0983.329.578 dungpv_yendung@bacgiang.gov.vn
Trần Văn Quyền Phó CVP 0204.3870.256 0949.686.856 quyentv_yendung@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Huy Phó CVP 02043.767.999 0948.207.212 huynv_yendung@bacgiang.gov.vn
Bộ phận Tổng hợp
SĐT bộ phận thường trực   0204.3870.332    
Nguyễn Xuân Toàn Chuyên viên HĐND   0989.894.889  
Ngô Văn Cẩn Chuyên viên ĐĐ   0977.978.880  
Bùi Văn Hoàng Chuyên viên KT   0912.342.468  
Nguyễn Thế Hợp Chuyên viên NN   0977.985.750  
Trần văn Quỳnh Chuyên viên GT-XD   0984.834.228  
Lương Thị Hằng Chuyên viên TH   0988.306.905  
Hoàng Xuân Vũ Chuyên viên VX   0988.120.552  
Lê Thị Huyên Chuyên viên NC   0972.171.159  
Bộ phận CNTT
Đào Văn Khánh Chuyên viên CNTT   0904.431.000  
Nguyễn Văn Quyết Chuyên viên CNTT   0978.591.546  
Bộ phận “Một cửa điện tử”
SĐT bộ phận thường trực   0204.3862.287    
Nguyễn Văn Trường Chuyên viên   0989.447.337  
Nguyễn Văn Ngọc Chuyên viên   0987.877.922  
Nguyễn Văn Phú Chuyên viên   0973.327.273  
Nguyễn Thị Kha Chuyên viên   01669.674.867  
Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên   01643.151.585  
Bộ phận Văn thư
SĐT bộ phận thường trực   0240.3870.269    
Phùng Thị Bích Chuyên viên   01674.692.783  
Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên   01653.309.414  
Nguyễn Thị May Chuyên viên   0977.382.110  
Bộ phận Lưu trữ
Nguyễn Thị Hà     01689.499.603  
Bộ phận Kế toán- Hành chính
Bùi Quang Đại Kế toán   0982.370.793  
Đỗ Thị Phương HC   0969.839.715  
Nguyễn Thị Hiền HC   0973.845.025  
BẢO VỆ
Nguyễn Văn Công Bảo vệ   0983.363.196  
Đồng Văn Thọ Bảo vệ   01652.096.445  
LÁI XE
Bùi Văn Nông Lái xe   0913.373.502  
Nguyễn Văn Vở Lái xe   0982.308.775  
Nguyễn Văn Đức Lái xe   0978.246.584  
Nguyễn Văn Quảng Lái xe   0975.226.235