Đầu tư mua sắm công

Hội nghị mở thầu gói thầu thi công xây dựng trường trung học cơ sở xã Tiến Dũng

 Vừa qua, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng phối hợp với UBND xã Tiến Dũng tổ chức mở thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục công trình nhà hiệu bộ, lớp học trường THCS xã Tiến Dũng Gói thầu: xây dựng hạng mục nhà hiệu bộ,...

Trang

Đăng kí nhận Đầu tư mua sắm công