Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng lũ thuộc lưu vực sông Thương, sông Cầu, huyện Yên Dũng

Loại dự án: 
Giao thông
Chủ đầu tư: 
UBND huyện Yên Dũng
Tổng mức đầu tư: 
1 002 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Chủ nhật, Tháng 1 1, 2017 to Thứ tư, Tháng 1 1, 2020
Tình trạng: 
Đang thực hiện