Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Neo huyện Yên Dũng tỉnh BG đến năm 2030

File gắn: 
Loại dự án: 
Xây dựng
Chủ đầu tư: 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Tổng mức đầu tư: 
0.00
Thời gian KC HT: 
Chủ nhật, Tháng 1 1, 2012 to Thứ ba, Tháng 1 1, 2030
Tình trạng: 
Đang thực hiện