Xây dựng đường điện 0,4 kV tại TT Neo và TT Tân Dân, huyện Yên Dũng

File gắn: 
Chủ đầu tư: 
Phòng kinh tế và hạ tầng
Tổng mức đầu tư: 
1 946 000 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ sáu, Tháng 10 30, 2015 to Chủ nhật, Tháng 12 27, 2015
Tình trạng: 
Đã hoàn thành