Đẩy mạnh hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện

Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau với hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư và là nguồn thu ngân sách chủ yếu của huyện, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Cơ cấu doanh nghiệp theo ngành nghề đăng ký đã có sự chuyển biến theo hướng tăng doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và giảm trong lĩnh vực xây dựng.

 

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của doanh nghiệp, BCH Đảng bộ huyện khóa 21 đã ban hành Nghị quyết về 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KTXH của huyện, trong đó thu hút đầu tư, phát triển CN-TTCN được xác định là nhiệm quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2016, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Dũng giai đoạn 2016-2020; triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước trong việc phát triển CN-TTCN- Thương mại và dịch vụ; Phối kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong công tác GPMB, tập trung cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thuê đất, xây dựng cơ sở hạ tầng… để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó cũng quan tâm, tạp điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện.

Huyện đã Quy hoạch đất phát triển CN-TTCN và Thương mại dịch vụ với tổng diện tích khoảng trên 800 ha, trong đó đất dành cho công nghiệp là 507 ha và quan tâm đầu tư hạ tầng các cụm cộng nghiệp, các khu đất thương mại. Hiện nay, Khu đô thị công nghiệp Nham Sơn – Yên Lư đã thu hút 2 dự án lớn và một số dự án nhỏ vào đầu tư, tạo sức thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ giúp doanh nghiệp đầu tư mở rộng phát triển sản xuất - kinh doanh, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp từ huyện đến các xã, thị trấn với các giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng công khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, môi trường, thuế... Tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác tiếp nhận thông tin, xử lý nhanh chóng các phản ánh của doanh nghiệp. Củng cố, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội Doanh nghiệp huyện, phát huy tối đa vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, đồng thời tăng cường sự tham vấn của doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện nhà nói riêng. Đồng thời hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp; khuyến khích các hộ cá thể chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khi có đủ điều kiện; Có các chính sách mời gọi các doanh nghiệp từ các địa phương khác về hoạt động trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát quỹ đất để đề xuất, bố trí mặt bằng cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng sản xuất kinh doanh hoặc mở rộng. Đề xuất bố trí doanh nghiệp sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư vào các cụm, khu công nghiệp, đảm bảo nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp; Tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Xây dựng Website hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đề xuất, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các đợt hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt  ưu tiên mua sắm hàng hóa và giao thầu các công trình xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư cho các hội viên Hội Doanh nghiệp của huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn

Với những giải pháp trên, nếu được triển khai và tiếp nhận đúng hướng, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, tạo ra nhiều sản phẩm, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làn cho xã hội. Không chỉ góp phần tăng ngân sách Nhà nước, mà khi doanh nghiệp ăn nên làm ra, luôn đóng góp và đồng hành cùng với chính quyền tiên phong trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm và góp phần an sinh xã hội tại địa phương, giúp cơ cấu kinh tế của huyện sẽ phát triển đúng hướng theo tinh thần nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra./.

Thu Bích