Đoàn thẩm định tỉnh Bắc Giang thẩm định xây dựng nông thôn mới tại xã Lãng Sơn

Ngày 27/9/2017, Đoàn Thẩm định, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn thẩm định kết quả thực hiện  các tiêu chí nông thôn mới tại xã Lãng Sơn.

Đ/c Nguyễn Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị

Triển khai xây dựng NTM, xã Lãng Sơn đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kế hoạch thực hiện đã được người dân đồng tình hưởng hứng. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân đến nay xã Lãng Sơn đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 9/9 thôn có nhà văn hóa khang trang đạt tiêu chuẩn, 100% đường trung tâm xã đi huyện, đường trục chính nội đồng, 70% đường trục thôn và đường liên thôn, 60% đưỡng ngõ được cứng hóa bê tông 75% tỷ lệ nhà ở của người dân đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,68%, 91,6% người dân tham gia bảo hiểm y tế7/9 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, an ninh trật tự được giữ vững xã không có người nghiện ma túy, không có tụ điểm phúc tạp, trọng án…

Đại diện các cơ quan liên quan của tỉnh tham gia ý kiến tại buổi thẩm định

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế và xem xét báo cáo, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM xã Lãng Sơn sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học; quan tâm về rác thải sinh hoạt, xây dựng thêm cơ sở vật chất trường lớp học, bố chí kinh phí cho tổ hòa giải ở cơ sở …

Kết luận buổi thẩm định, đồng chí trưởng đoàn thẩm tra đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong triển khai xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo NTM xã Lãng Sơn tiếp thu các ý kiến đoàn thẩm định hoàn thiện hồ sơ, bán sát vào hướng dẫn, đề cương sát , đúng , trúng về số liệu có tính thực tiễn và logic; các hình thức sản xuất, mô hình sản xuất cần đổi mới, về  vệ sinh môi trường cấn đảm bảo tính bền vững, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Cần sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đoàn thẩm định để Đoàn trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

                                                                                                     Hạnh Liên