Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tổ chức về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 quý đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm tại TT Tân Dân

         Ngày 8/11, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức làm việc về công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế xã hội 3 quý đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 tại TT Tân Dân. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện.

Tại buổi làm việc, UBND TT Tân Dân đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TT. Tính đến nay, toàn TT đã thực hiện gieo cấy được hơn 530ha lúa,  đạt gần 103% kế hoạch, năng suất bình quân đạt hơn 64 tạ/ha, đạt trên 110% kế hoạch năm; sản xuất công nghiệp và TTCN ước đạt trên 800 triệu đồng, bằng 84,5%KH năm; thu ngân sách được trên 5 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng người có công và gia đình chính sách kịp thời, đầy đủ; đời sống nhân dân ổn định và từng bước cải thiện, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy TT đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, chỉ đạo HDDND tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

      Ngoài việc cho ý kiến vào các kết quả đã được trong của 3 quý vừa qua của toàn Đảng bộ, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục để thị trấn tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra của năm 2016 như: tập trung nguồn lực hỗ trợ tu sửa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục, tu bổ chợ Rào, thu hút nhà đầu tư sản xuất….

          Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực của TT Tân Dân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo TT cần  nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu, uy tín của cán bộ đảng viên, phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội hơn nữa để xứng tầm là một trong 2 thị trấn trung tâm của huyện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ trong đó chú trọng việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để sản xuất, khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh doanh dịch vụ; giải quyết những tồn tại ở địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2016.

        Buổi chiều cùng ngày đồng chí  Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức làm việc về công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế xã hội 3 quý đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 tại TT Neo.

Hồng Phấn