HĐND tỉnh Bắc Giang giám sát tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tại huyện ta

Ngày 8-9, đoàn giám sát của HĐND Tỉnh do đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã giám sát về tình hình thực hiện quyết toán dự án và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước đến ngày 30-6 năm 2016 tại huyện. Tiếp và làm việc với đoàn ở huyện có đồng chí Phan Thế Tuấn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Tạ Quang Khải- Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Hữu Hưng- Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch và Ban quản lý dự án huyện.

 

Từ năm 2014 đến ngày 30-6 năm 2016, toàn huyện đã phê duyệt quyết toán 145 dự án với tổng kinh phí gần 190 tỷ đồng. Trong đó, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản đến 30/6/2016 là trên 112 tỷ đồng. Việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tính đến 30/6/2016 cơ bản tuân theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

 

 

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình nợ đọng XDCB tại 5 xã là: Cảnh Thụy, Tư Mại, Thị trấn Tân Dân, Thị trấn Neo, Xuân Phú và phòng Tài chính- KH huyện, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã chỉ ra một số điểm hạn chế đề nghị huyện trao đổi làm rõ như: nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện còn cao, kế hoạc giải quyết và biện pháp khắc phục trong thời gian tới; xác định rõ nguyên nhân 1 số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, biện pháp khắc phục; cán bộ chuyên môn vừa yếu vừa thiếu; năng lực chuyên môn của chủ đầu tư còn hạn chế nhất là cấp xã…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:  Để xử lý hiệu quả nợ đọng XDCB, trong thời gian tới đề nghị UBND huyện cần rà soát các quyết định quyết toán; đánh giá lại tình hình XDCB trong toàn huyện, rà soát lại tình hình nợ đọng XDCB tại các xã, thị trấn từ đó có phương án hiệu quả để hướng dẫn các xã trả nợ. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ quản lý đầu tư XDCB cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn. Phổ biến các văn bản, quy định mới của pháp luật trong đầu tư nhằm tránh tình trạng sai sót; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

 

 

                                                                      H.Nhung