Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, định hướng sản xuất vụ đông năm 2016

Ngày 7 tháng 6, UBND huyện tổ chức hội nghị Đánh giá kết quả sản xuất vụ chiêm xuân– triển khai kế hoạch sản xuất vụ  mùa- định hướng sản xuất vụ đông năm  2016. Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, phó chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Vụ chiêm xuân năm 2016, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất; cơ cấu giống, cơ cấu trà lúa giữ ổn định. Công tác phục vụ và bảo vệ sản xuất như: Cung ứng giống, vật tư phân bón, điều tra, dự báo tình hình phát sinh, gây hại, hướng dẫn phòng trừ đối với các đối tượng sâu, bệnh; công tác tưới, tiêu nước được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt; ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu: vụ chiêm xuân năm 2016 toàn huyện đã xây dựng được 20 cánh đồng mẫu và các mô hình điểm các giống lúa mới như TBR25, BT09  tại các xã Lãng Sơn, Nội Hoàng, Cảnh Thụy với quy mô từ 20 ha trở lên. Nhìn chung từ đầu vụ đến nay, tình hình sâu bệnh hại trên các trà lúa đều được kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2016 toàn huyện là 7.300 ha, (trong đó lúa là 6.800 ha và 500 ha các loại cây rau màu thực phẩm các loại). Tiếp tục duy trì 20 mô hình cánh đồng mẫu, và từ 2 đến 3 mô hình điểm sản xuất các giống mới trong đó tập trung mô hình liên kết sản xuất rau tập trung tại xã Tiến Dũng với 30 ha. Định hướng sản xuất vụ đông, toàn huyện sẽ gieo cấy khoảng 1.600 ha, chủ yếu là lạc, ngô, khoai tây và diện tích rau mầu các loại.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, cùng các cơ quan chuyên môn cần tập trung cao trong công tác chỉ đạo sản xuất từ nay đến cuối vụ, đặc biệt là công tác phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo năng suất sản lượng sau thu hoạch; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác phục vụ sản xuất, cung ứng đầy đủ, giống vật tư, phân bón, chủ động tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2016.

THANH THU