Hội nghị mở gói thầu xây lắp công trình hoàn thiện đường điện lưới khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Hương, thị trấn Tân Dân

Sáng 2/11, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức mở gói thầu số 2 Xây lắp công trình Hoàn thiện đường điện lưới khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Hương, thị trấn Tân Dân.

Đến thời điểm mở thầu, có một nhà thầu nộp hồ sơ theo đúng quy định là Liên danh công ty TNHH MTV xây lắp Bắc Giang và công ty Cổ phần  điện Hợp Nhất. Giá gói thầu trên 5,1 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày. Hội nghị mở thầu diễn ra theo đúng quy định.

Ảnh HN

Công trình hoàn thiện đúng tiến độ sẽ tạo điều kiện hoàn thiện hạ tầng lưới điện tại khu dân cư mới thôn Hương, thị trấn Tân Dân, giúp người dân thuận lợi trong định cư và sinh hoạt trong thời gian tới./.

Lương Hương