Hội nghị mở thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tiểu khu 3+4 thị trấn Neo – huyện Yên Dũng - hạng mục đường giao thông

Ngày 11/9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tiểu khu 3+4 thị trấn Neo - Hạng mục đường giao thông.

Ảnh hội nghị

Tham gia mở thầu có Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vạn Thành Hà Nội, với giá gói thầu là 4 tỷ 573 triệu đồng, và thời gian thực hiện hợp đồng là 141 ngày. Hạng mục đường giao thông tiểu khu 3+4 thị trấn Neo được xây dựng sẽ khắc phục tình trạng đi lại khó khăn và phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho nhân dân trên địa bàn thị trấn.

 Ngay sau buổi lễ mở thầu, Chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu và công bố kết quả trúng thầu sau khi có quyết định phê duyệt theo đúng quy định của luật đấu thầu, đảm bảo tiến độ đề ra.

THANH THU