Hội nghị mở thầu gói tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp đường tỉnh 398 và tuyến quốc lộ 17 đi qua địa bàn huyện

Sáng 17/10, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị mở thầu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án : cải tạo nâng cấp đường tỉnh 398 đoạn từ xã Đồng Việt đi thị trấn Neo; tuyến quốc lộ 17 đoạn từ cống Kem đi xã Tiền Phong.

Đường tỉnh 398 đoạn từ xã Đồng Việt đi thị trấn Neo có chiều dài 8,3km, bề rộng mặt đường 09m mặt đường bề rộng mặt đường 08m, Đoạn từ đầu xã Cảnh Thụy đi Thị trấn Neo bề rộng nền đường 32m, bề rộng mặt đường 18m. Tuyến quốc lộ 17 đoạn từ cống Kem đi xã Tiền Phong có chiều dài 05m, nềm đường 12m, mặt đường 07 m.

Tham gia hội nghị mở thầu có 03 nhà thầu: Công ty Cổ phần tư vấn công trình giao thông 2; Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế cầu đường và Công ty Cổ phần tư vấn Phú Thái.

Sau hội nghị mở thầu, tổ chuyên gia xét thầu sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu để lựa chọn đơn vị trúng thầu.

Lễ mở thầu đã diễn ra minh bạch công khai đúng theo quy định của luật đấu thầu.

                                                                                        Hạnh Liên