Mở thầu gói thầu thi công trình: Đường giao thông đi tiểu khu 3 thị trấn Neo

Ngày 2/10, UBND thị trấn Neo, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện tổ chức  mở thầu gói thầu thi công công trình Đường giao thông đi tiểu khu 3 thị trấn Neo ( đoạn trước cửa nhà văn hóa tiểu khu 3).

Tham gia dự thầu có 1 nhà thầu nộp hồ sơ theo quy định: đó là Công ty TNHH  TV – ĐT xây dựng Việt Dũng . Giá gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Ảnh HN

Hạng mục công trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt và phát triển kinh tế. Ngay sau lễ mở thầu, chủ đầu tư sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu và công bố kết quả trúng thầu sau khi có quyết định phê duyệt theo đúng quy định của luật đầu thầu.

 

                                                Thanh Thu