Mở thầu gói thầu thi công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở Công an huyện

Sáng ngày 28/9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mở thầu , gói thầu thi công công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở Công an huyện. Tham gia dự thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ theo quy định: đó là Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoa Sơn, Công ty Cổ phần xây dựng An Phương Bắc Giang, Công ty TNHH xây dựng và TM 376 Bắc Giang. Giá gói thầu hơn 1,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

Ảnh HN

Hạng mục công trình nhằm đảm bảo điều kiện làm việc được tốt hơn cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an huyện trong thời gian tới. Ngay sau lễ mở thầu, chủ đầu tư sẽ đánh giá hồ sơ dự thầu và công bố kết quả trúng thầu sau khi có quyết định phê duyệt theo đúng quy định của luật đầu thầu.

                                                Đồng Chín