Năng suất lúa vụ mùa đạt 56,5 tạ/ha

Vụ mùa năm nay, huyện ta gieo cấy gần 6.600ha lúa, đạt 99,9%KH. Trong đó, diện tích lúa chất lượng hơn 4.200ha, chiếm 64%, chủ yếu là các giống lúa như: HT số 1, Bắc Thơm số 7, Hương thơm số 9. Thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch xong gần 60% tổng diện tích. Năng suất ước đạt 56,5 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017.

Để có kết quả này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động hướng dẫn các địa phương chỉ đạo cho bà con thực hiện tốt ngay từ khâu làm đất, lên khung kế hoạch mùa vụ, làm tốt công tác dự tính dự báo và phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, chỉ đạo áp dụng kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất như: kỹ thuật SRI, “3 giảm, 3 tăng” chiếm 36%, gieo sạ chiếm gần 55%; xây dựng 15 mô hình cánh đầu mẫu với 460 ha, tập trung ở các xã: Tiến Dũng , Đức Giang, Xuân Phú, Cảnh Thụy, Đồng Phúc, Thắng Cương. Xây dựng hai mô hình điểm gieo cấy giống lúa mới TBR279, lúa Nhật ở hai xã Đồng Phúc, Thắng Cương.

Người dân thu hoạch lúa

Hiện nay, thời tiết thất thường, thường xuyên có mưa, vì vậy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường vận động nông dân, khi thời tiết tạnh ráo, huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn lúa mùa đã chín. Thu hoạch đến đâu nhanh chóng tiến hành làm đất đến đó và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phân bón, con giống để sản xuất vụ đông diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

Hồng Phấn