Sản lượng thủy sản năm 2017 đạt trên 4.500 tấn

Với những lợi thế sẵn có của địa phương về phát triển nuôi trồng thủy sản trong những năm qua, đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con. Trong năm 2017, UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo mở rộng mô hình nuôi cá thâm canh, bán thâm canh, nuôi cá kết hợp với chăn nuôi, kết hợp lúa cá... để nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, UBND huyện phối hợp với Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra quan trắc môi trường ao nuôi và hướng dẫn người nuôi thủy sản điều chỉnh các chỉ số môi trường đảm bảo phù hợp để thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt.  Tính đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn huyện trên 1.000 ha, đạt 92,4% kế hoạch, tổng sản lượng đạt trên 4.500 tấn. Trong đó sản lượng nuôi 4.112 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên 485 tấn.

 

                                                            Đồng Chín