Tập trung 7 giải pháp chính trong thu hút đầu tư trên địa bàn huyện

Thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh của huyện đã được cải thiện rõ rệt, tình hình thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tới HU – HĐND- UBND huyện và các cấp ngành, địa phương sẽ tập trung thực 7 giải pháp trọng tâm nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất.

Cụ thể đó là năm 2017 trên địa bàn huyện đã có nhiều dự án trọng điểm góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo định hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ và du lịch như:  Dự án Khu nhà ở xã hội xã Tiền Phong, Dự án Khu dân cư mới xã Tiền Phong, Dự án Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông huyện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, Dự án Khu sinh thái khe Hang Dầu, xã Nham Sơn, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân Đất Vượng - Phượng Hoàng, Dự án khu dân cư mới Lạc Phú 3 xã Cảnh Thụy, Dự án Khu dân cư mới Nam Tiến, xã Đồng Việt, dự án cụm công nghiệp Yên Lư … Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn thu hút được 25 dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực: Du lịch, thương mại – dịch vụ, kinh doanh xăng dầu, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, nuôi trồng thủy sản,… với tổng diện tích đất xin thuê trên 81 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. .

Khu dân cư Lạc phú

Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của huyện như: Tiến độ đầu tư một số dự án trọng điểm vẫn còn chậm như Dự án Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông huyện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, Dự án Khu nhà ở xã hội Thạch Bàn - Bắc Giang xã Nham Sơn, , Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2, 3 ...Công tác phối hợp trong xúc tiến đầu tư còn thụ động; Công tác phối hợp trong quản lý đầu tư đặc biệt là việc phối hợp sau cấp phép của các chủ đầu tư còn nhiều hạn chế; Công tác hậu kiểm của huyện chưa được thực hiện thường xuyên, theo định kỳ. Có những dự án xin chấp thuận chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện không được chấp thuận đầu tư.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2017, tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư vào địa bàn huyện năm 2018. HU-HĐND-UBND huyện và các cấp ngành, địa phương cần tập trung thực hiện những giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, đó là:

Một là, tiếp tục tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn huyện;  Tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các Trung tâm thương mại, dịch vụ của huyện; đặc biệt là thu hút đầu tư các dự án trọng điểm.

Hai là, Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh các đồ án quy hoạch như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng … để làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm.

Ba là, Tổ chức phối hợp, thông tin, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các trình tự thủ tục theo quy định; Thường xuyên giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, nắm bắt những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư để báo cáo đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Bốn là: Triển khai, hỗ trợ và thực hiện tốt công tác GPMB, đảm bảo đúng thời gian, đúng tiến độ đầu tư của dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, tạo sự tin tưởng của nhà đầu tư đối với huyện, từ đó góp phần thu hút đối với những nhà đầu tư dự kiến đầu tư vào địa bàn.

Năm là: Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên, huy động và tận dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương để đầu tư có hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; Đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các dự án, công trình công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn.

Sáu là: Tập trung tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, lợi thế của và những thuận lợi khi đầu tư vào huyện để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp biết và tìm hiểu cơ hội đầu tư .

Bảy là:  Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hoạt động cơ quan quản lý nhà nước.

Để từ đó cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Góp phần phần triển kinh tế xã hội huyện nhà ngày một vững mạnh, nâng cao chất lượng đời sống dân sinh.

 

                                                                   Đồng Chín