Xã Đồng Phúc phát triển nuôi trồng thủy sản từ các mô hình liên kết sản xuất

Thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hoá, thời gian qua, xã Đồng Phúc đã chú trọng quy hoạch các vùng chuyên canh cây trồng, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân.

Là xã chiêm trũng của huyện, trước đây cuộc sống của người dân Đồng Phúc gặp nhiều khó khăn do "chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn". Vì vậy, Đảng uỷ, UBND xã đề ra nhiều biện pháp khơi dậy tiềm năng đất đai nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Sau hoàn thành dồn điền đổi thửa, tiến hành quy hoạch lại ruộng đất, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, xã Đồng Phúc có nhiều điều kiện để mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung. Một số hộ đã biến cái khó khăn của đồng ruộng chiêm trũng chỉ cấy lúa 1 vụ ăn chắc,thành cái lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung. Đó là nhờ có hướng đi mới của các HTX được giao thầu diện tích ao hồ và chuyển đổi khu ruộng trũng là 55,5 ha, áp dụng phương pháp nuôi ghép giữa cá truyền thống với cá rô phi, chép, chim trắng cho năng suất đạt trên 10 tấn/ha, cao hơn hẳn cách nuôi truyền thống chỉ đạt từ 4 đến 5 tấn/ha/năm…

Trang trại nuôi cá của HTX Thắng Lợi - xã Đồng Phúc
Cùng với sản phẩm cá truyền thống, HTX còn đưa các giống cá có giá trị kinh tế vào nuôi trồng hướng tới sản xuất sạch để bảo đảm thị trường đầu ra, nhằm phát triển lâu dài. Kết hợp mô hình nuôi lợn siêu đẻ, lợn thịt nên HTX Thắng Lợi là địa chỉ tin cậy cho các hộ nuôi thả cá trong vùng đến học hỏi, các Doanh nghiệp đến hợp tác mô hình sản xuất liên kết cung ứng dịch vụ, nuôi trồng, đến cả bao tiêu... giá trị thu được trên 1ha diện tích nuôi cá thâm canh đạt từ 200 - 300 triệu đồng/năm, một cá bằng cả 4-5 lúa.Nổi bật lên trong số HTX nuôi trồng thủy sản có hiệu quả nhất trên địa bàn xã, được người dân và các cấp chính quyền ghi nhận đó là HTX Thắng Lợi. Chỉ tính riêng năm 2017, sản lượng cá thương phẩm của HTX đạt 105 tấn, tổng doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng. Có được kết quả đó là do HTX đã và đang thực hiện tổ chức công tác nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Được thành lập từ tháng 6 năm 2012, có 10 thành viên. HTX Thắng Lợi nhận thầu của xã 10 ha khu ruộng trũng để sản xuất, giao cho mỗi thành viên 1 ha, tổng số vốn điều lệ là 1,9 tỷ đồng. HTX đã đột phá trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nuôi trồng thủy sản kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao; tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ kịp thời cho sản xuất; khẳng định vai trò điều hành, quản lý HTX. Ông Trần Văn Ba  - Giám đốc HTX Thắng Lợi cho biết: “Được tiếp cận với các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, HTX Thắng Lợi còn tổ chức cho các thành viên đi tham quan các mô hình làm kinh tế điểm để học tập kinh nghiệm vào áp dụng tại địa phương mình. Thành công, hay thất bại của từng mô hình thành viên đều được thành viên HTX chỉ ra rút kinh nghiệm, khắc phục ngay để áp dụng trong sản xuất vụ tiếp theo.”

Từ hiệu quả của HTX Thắng Lợi và 4 HTX nuôi trồng thủy sản khác trên địa bàn xã như HTX nuôi trồng thủy sản Hoàng Phúc, Cao Đồng, Đồng Nhân, Việt Thắng, nông dân vùng chiêm trũng Đồng Phúc lại tiếp tục hăng say với quy hoạch thêm vùng NTTS. Nhiều hộ dân nuôi thả cá trong xã đã tới học hỏi từ cách thức nuôi, thả cá của các HTX. Được thành viên của các HTX hướng dẫn kỹ thuật mà nhiều hộ dân đã chủ động đầu tư xây dựng ao nuôi và chăn nuôi theo hướng công nghiệp với các giống cá có năng suất, giá trị kinh tế cao. Năng suất ước đạt 280 kg/sào/năm. Ông Nguyễn Văn Đôn – PCT UBND xã Đồng Phúc cho biết: “Tính đến thời điểm này, toàn xã đã có gần 200 hộ NTTS. Thủy sản nơi đây đang sinh sôi, phát triển tốt, hứa hẹn những mùa cá bội thu. Thời gian tới, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, các HTX đã đề nghị với UBND xã cho kết nạp thêm thành viên, tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh liên kết giữa “4 nhà” nhằm nâng cao chất lượng, năng suất và doanh thu hướng ra nhiều thị trường lớn, đồng thời góp phần bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống của người dân vùng chiêm trũng.”

Có được kết quả này là do những năm qua, UBND xã, huyện quan tâm đẩy mạnh thực hiện các mô hình trình diễn cá giống mới bằng việc hỗ trợ kinh phí, tổ chức hội thảo đầu bờ để người dân "mắt thấy tai nghe" về hiệu quả của cây, con giống mới… đã thúc đẩy nâng cao giá trị thủy sản. Diện mạo làng quê chiêm trũng Đồng Phúc đang lấp lánh ánh bạc bởi những ao cá, những vùng NTTS. Một vùng đất trũng thấp, úng ngập đã không còn; thay vào đó là một vùng đất trù phú đang hiện hữu từng ngày./.

Thu Bích