Yên Dũng phấn đấu gieo cấy 8.500 ha vụ xuân năm 2018

Chuẩn bị tốt các điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân sản xuất vụ xuân năm 2018, UBND huyện Yên Dũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hoàn thành công tác làm thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy…

Chỉ đạo các Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng, Xí nghiệp Nam Cầu Sơn tập trung lấy nước, vận hành các trạm bơm lớn đổ ải theo lịch, đảm bảo đủ nước làm đất phục vụ sản xuất; các cơ quan chuyên môn  làm tốt công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật . Chỉ đạo Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp huyện cung ứng giống và vật tư phân bón đầy đủ, kịp thời vụ. Đến nay Chi nhánh đã cung ứng được trên 100 tấn thóc giống năng suất chất lượng như BC15, TBR225, Kim cương 111, Bắc hương 9… cung ứng hơn 1.000 tấn phân bón phục vụ cây màu vụ đông xuân và đang tập kết 1.000 tấn phân bón các loại về kho và gửi kho các đại lý, cửa hàng.

Theo kế hoạch toàn huyện Yên Dũng sẽ gieo cấy 8.500 ha, trong đó diện tích lúa xuân là 7.790 ha, cây lạc là 250 ha, còn lại là rau đậu các loại. Vụ Xuân năm nay, huyện Yên Dũng triển khai thực hiện 7 mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại các xã Tư Mại, Cảnh Thụy, Đức Giang, Đồng Việt, Trí Yên, Xuân Phú. Duy trì 4.000 ha diện tích lúa chất lượng như Bắc Thơm 7, Nàng Xuân và Kim Cương 111.  Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo mở rộng sản xuất 3 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung với tổng diện tích 10 ha tại các xã Tư Mại, Đức Giang và Trí Yên.  

Thu Bích