Yên Dũng triển khai quy định mới về thuế kinh doanh vận tải; triển khai quyết toán năm 2017, lập bộ năm 2018 thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Sáng 15/3, UBND huyện Yên Dũng triển khai quy định mới về thuế kinh doanh vận tải theo Quyết định 45 của UBND tỉnh Bắc Giang. Triển khai quyết toán năm 2017, lập bộ năm 2018 thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ảnh Hội nghị

Theo đó, đưa ra các quy định về mức doanh thu tối thiểu bình quân/tháng làm cơ sở ấn định thuế và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quyết định này được áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có hoạt động kinh doanh vận tải có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mức doanh thu tối thiểu bình quân/tháng của từng phương tiện để cơ quan Thuế làm cơ sở ấn định doanh thu tính thuế hoặc xác định mức doanh thu khoán thuế được quy định theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. Yêu cầu đối với các đơn vị vận tải: Tự giác chấp hành nghiêm Luật Quản lý thuế và các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các chủ phương tiện thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình. Khi phát sinh trường hợp mua, bán phương tiện vận tải phải làm đầy đủ thủ tục sang tên, đổi chủ và hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định. Lưu giữ đầy đủ các hợp đồng dịch vụ vận tải và các chứng từ, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động vận tải, cung cấp kịp thời cho cơ quan Thuế và cơ quan chức năng kiểm tra khi có yêu cầu theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Năm 2017, toàn huyện Yên Dũng phải nộp gần 1,1 tỷ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đối tượng hộ dân bị điều chỉnh chiếm 95%. Số tiền thu không lớn, song tính chất thu phức tạp nên đến thời điểm này, toàn huyện mới có 10 xã hoàn thành việc quyết toán thuế. Nguyên nhân của việc đọng thu và chưa quyết toán được là do đối chiếu sổ sách chưa chính xác giữa xã và các đội thuế; quá trình thu còn gặp 1 số tồn tại vướng mắc, do nhầm lẫn chưa được xử lý triệt để. Để việc quyết toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 được đảm bảo, chính xác, đúng các quy định hiện hành, Chi cục thuế Yên Dũng đề nghị UBND các xã, thị trấn căn cứ bộ thuế đã lập và kết quả thu, nộp vào ngân sách Nhà nước đến hết ngày 31/12/2017 để làm cơ sở quyết toán. Các đội thuế cần phối hợp với các xã, thị trấn tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế.

Trên cơ sở bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 đã lập, các xã, thị  trấn trong huyện cần thực hiện rà soát đưa hết diện tích đất mà người sử dụng đất hiện đang sử dụng làm đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc diện chịu thuế vào quản lý thu thuế, bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018. Điều chỉnh, bổ sung các trường hợp phát sinh dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp đảm bảo tính chính xác. Quan điểm chỉ đạo của UBND huyện Yên Dũng là phấn đấu hoàn thành việc quyết toán thuế năm 2017 và lập bộ thuế năm 2018 trước ngày 15/4/2018./.

Thu Bích