Cảnh Thụy: điểm sáng trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Đảng ủy xã Cảnh Thụy hiện có 271 Đảng viên, đang sinh hoạt tại 9 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường, trạm. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, Đảng ủy xã đã có nhiều biện pháp, kinh nghiệm, cách làm hay đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khâu đầu tiên và quan trọng nhất mà Đảng ủy xã Cảnh Thụy tiến hành đó là xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy; ban hành Quyết định thành lập bộ phận giúp việc Ban thường vụ Đảng ủy xã về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM gồm do đồng chí Phó Bí thư thường trực đảng ủy làm Trưởng bộ phận. Cùng đó, đảng ủy xã tổ chức hội nghị cán bộ, Đảng viên trong toàn đảng bộ để triển khai, quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Trong đó đảng ủy xã đã đặc biệt coi trọng việc làm theo; đảng ủy xã đã giao cho các đoàn thể chính trị- xã hội của xã, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng, đài  truyền thanh xã.

Chính vì vậy, Đảng ủy xã đã tập trung mọi nỗ lực thực hiện là củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên để từ đó tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh gắn với việc thực hiện theo chỉ thị số 03/CT-TW. Năm 2012 toàn đảng ủy kẻ vẽ được 18 khẩu hiệu ở 9 thôn, làm mới 2 băng zôn, khẩu hiệu ở trục đường 398, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa đài. Đảng ủy xã đã tổ chức đăng ký được 270 việc làm tốt; mỗi đoàn thể chính trị xã hội, chi bộ trực thuộc đăng ký từ 1-2 việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Đó là việc chấp hành quy chế sinh hoạt và chế độ làm việc của cán bộ, đảng viên; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc cưới, tang, lễ hội và đã giảm chi phí bình quân 1 đám tang từ 13 đến 15 triệu đồng; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường với việc thành lập 9 tổ thu gom rác thải ở 9 thôn; tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 19,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,82%.

Với xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh và của huyện giai đoạn 2011-2015 và tính đến hết ngày 31/12/2012 xã Cảnh Thụy đã đạt được 14/19 tiêu chí. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của xã là việc đồng lòng từ Đảng ủy, UBND xã đến nhân dân được hưởng ứng cao, lòng tin của nhân dân đối với đảng được củng cố, từ đó nhân dân hồ hởi, phấn khởi, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2012 xã Cảnh Thụy đã thực hiện việc dồn điển đổi thửa từ 9-10 thửa còn từ 1-3 thửa, giao thông thủy lợi, kênh tưới nội đồng. Đặc biệt là đảng ủy xã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM vào việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp như: nhân dân tự nguyện hiến 2,5 ha đất để UBND xã xây dựng đầm trữ nước chống hạn; hiến 10 ha đất nông nghiệp để đào đắp 24 km đường giao thông nội đồng,  với khối lượng đạt trên 46.000 m3.

Với những kết quả đó, năm 2012 đảng bộ và nhân dân xã Cảnh Thụy được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh 3 năm liền.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Văn Thùy- Huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ về kinh nghiêm trong việc thực hiện chỉ thị số 03/CT-TW: đó là sự quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của việc học tập theo tấm gương Bác, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong bộ phận giúp việc, nêu cao trách nhiệm của Ban chi ủy các chi bộ; tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế, trong quá trình triển khai cần lựa chọn mô hình điểm về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện học tập là phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn phải đặt lợi ích của tập thể lên lợi ích cá nhân. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham gia phong trào.

Có thể nói, đây là những thành quả của cả tập thể đảng bộ và nhân dân xã Cảnh Thụy đạt được. Đó sẽ là niềm vinh dự, tự hào để đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đưa xã trở thành điểm sáng trong mọi phong trào, xây dựng nông thôn mới ngày một giàu mạnh, văn minh.

 

                                                          Đồng Chín