Chi bộ thôn Tràng An làm theo lời Bác

Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ thôn Tràng An, xã Yên Lư đã phát huy được sức mạnh tập thể, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể và có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Thôn Tràng An thôn nằm dọc sườn núi, bên kênh Nham Biền có 70 hộ và 306 nhân khẩu, chi bộ có 9 đảng viên. Để đưa việc học tập và là theo tấm gương đạo đức của Bác vào cuộc sống, chi bộ đã quán triệt, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, ban mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thôn gắn với thực hiện các phong trào thi đua về kinh tế, chính trị. Chi bộ đã tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác, đưa nội dung học tập và làm theo lồng ghép vào các buổi họp thôn để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới nhân dân. Ông Ong Thế Thuần- Bí thư chi bộ thôn cho biết: Chi bộ thôn xác định để người dân hiểu học tập và làm theo Bác không phải là trên giấy tờ, mà tuyên truyền sâu rộng để dân hiểu đó là những việc làm cụ thể trong cuộc sống, tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của thôn.

Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tràng An nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những lời dạy của Bác về tăng gia sản xuất, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá. Việc thực hiện quy chế dân chủ được đặt lên trên hết, mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch theo tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chính vì vậy, trước kia với 100% đường đất, đường vào làng bằng cây cầu nhỏ, vận chuyển hàng hóa, vật liệu khó khăn. Từ năm 2011 đến nay được nhân dân đồng thuận, đoàn kết tốt, nên thôn Tràng An xây dựng cầu vào làng, cổng làng, nhà văn hóa khang trang gồm cả bàn ghế, tăng âm loa, đài đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và tiến hành bê tông hóa được 1.750m, đạt 98%. Tổng kinh phí hơn gần 1 tỷ đồng. Trong đó Nhà nước hỗ trợ 10%, 20% xã hội hóa và nhân dân đóng góp 70%.  Đến nay, 100%  hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đời sống văn hoá nâng cao, thôn đã thành lập được câu lạc bộ bóng chuyền, CLB văn nghệ, CLB phát triển kinh tế… đi vào hoạt động thường xuyên. Thôn không có mâu thuẫn, khiếu kiện, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự ổn định.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Chi bộ và nhân dân thôn Tràng An đã hăng hái lao động sản xuất, thôn xây dựng cánh đồng tập trung trên 5 ha trồng cây rau màu cho thu nhập cao, chuyển đối 4% diện tích gieo cấy ở các mùa vụ sang cấy giống lúa mới, quy hoạch mô hình chăn nuôi tập trung cho 4 mô hình từ 1,5- 2 ha, đem lại thu nhập mỗi hộ từ 50 triệu đến 100 triệu đồng/năm. Cùng đó, mỗi cá nhân, gia đình đã năng động, sáng tạo trong việc chuyển đổi ngành nghề như 35 lao động đi xuất khẩu, những nghề dịch vụ như mộc, làm bún, buôn bán nhỏ cũng thu hút lao động nhàn rỗi của vùng nông thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo thôn Tràng An giảm từ 9% năm 2008 xuống còn 5,2% năm 2013 và  85% hộ khá, giàu. 6 năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, năm 2013 đạt làng văn hóa cấp tỉnh, Ông Nguyễn Ngọc Thước- Bí thư Đảng ủy xã Yên Lư đánh giá: Chi bộ thôn Tràng An trong quá trình thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng tạo, nhất là trong việc phát huy vai trò người đứng đầu, khơi sức mạnh đoàn kết từ nhân dân. Chi bộ đã đưa ra nghị quyết xây dựng làng xóm phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên nhân dân tin tưởng, ủng hộ và làm theo.

Biết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của địa phương đã nhân lên các phong trào thi đua yêu nước ở thôn Tràng An và vai trò chủ thể của người dân được đề cao. Đó chính là nét nổi bật của một chi bộ làm theo lời Bác đã và đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Một số hình ảnh về Tràng An:                                              

         Đồng Chín