Kiểm tra tình hình hoạt động nhà văn hóa tại xã Tân An, TT Tân Dân

Sáng ngày 26 tháng 2, đoàn giám sát của HDND huyện do Đ/c Trần Công Tấn, Uỷ viên thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Tân An, thị trấn Tân Dân về tình hình hoạt động của các nhà văn hóa trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Xã Tân An hiện có 7/8 thôn có nhà văn hóa, 1 nhà văn hóa xã. Trong đó, có 2 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, thôn phố Tân An mới có quyết định thành lập nên chưa có nhà văn hóa.

Thị trấn Tân Dân là địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nhà văn hóa. Việc quy hoạch đất xây dựng NVH tổ dân phố còn hạn chế, chưa có nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng. Hiện thị trấn có 5/9 tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó có 3 nhà văn hóa đạt chuẩn. 

Qua kiểm tra, đa số các nhà văn hóa đều hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ địa phương. Là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng ý nghĩa cho người dân. Xong một số nhà văn hóa chưa đạt chuẩn, còn nhỏ hẹp và thiếu cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động.

Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý để khắc phục những hạn chế như: cần tập trung rà soát lại quy hoạch trung tâm văn hóa ở các thôn, các tổ dân phố, hướng dẫn hỗ trợ các nhà văn hóa mua sắm trang thiết bị cần thiết như âm thanh, loa đài, bàn ghế... Kiện toàn ban chủ nhiệm quản lý NVH, làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa trong xây dựng và duy trì hoạt động của NVH một cách hiệu quả, để nhà văn hoá xứng đáng là một thiết chế văn hoá trong cộng đồng.

 

 

L.Hương