Huyện uỷ kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phú

Sáng ngày 28/3, Ban thường trực huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - Bí thư huyện uỷ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phú. 

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,  toàn xã cơ bản đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Còn lại 5 tiêu chí chưa hoàn thành là cơ sở vật chất văn hoá, quy hoạch, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã,  chợ và môi trường. Đến nay, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Hàng năm, UBND xã đã tập trung cao trong việc chỉ đạo nhân dân tiếp thu các loại giống cây con có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất, trong đó thực hiện mô hình sản xuất khoai tây tập trung với quy mô 18ha,  đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu bò, gia cầm, thuỷ cầm và thuỷ sản. Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng/ người/năm. Các công trình văn hoá thể thao , trụ sở làm việc, trạm y tế đều hoàn thành, đảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng hiệu quả. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 3000m đường giao thông nông thôn, cải tao nâng cấp và cứng hoá gần 8000m kênh mương. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về chương trình mục tiêu quốc gia đến toàn thể Đảng viên và nhân dân để tranh thủ sự hỗ trợ, thu hút các nguồn lực cá nhân, tổ chức, cộng đồng, phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Đ/c Nguyễn Viết Tuấn - Bí thư huyện uỷ  kết luận hội nghị

 Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Viết Tuấn - Bí thư huyện uỷ đã biểu dương những kết quả mà nhân dân trong xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu xã phải rà soát và đánh giá lại cụ thể từng tiêu chí, việc đánh giá tiêu chí hiện nay chưa đúng thực trạng, công tác lãnh đạo điều hành còn lúng túng, chưa có giải pháp tích cực. Việc huy động quản lý sử dụng vốn chưa đảm bảo, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dồn điền đổi thửa, và hoàn thành các tiêu chí còn lại, để về đích trong năm 2015.

 

THANH THU