Yên Dũng sơ kết 4 năm thực hiện chương trình Nông thôn mới và triển khai kế hoạch 2015

Sáng ngày 25/3, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm (2011- 2014) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Doanh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, đồng chí Trần Văn Dũng – Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Qua 4 năm thực hiện, Chương trình xây dựng NTM của huyện đã đạt được nhiều kết quả. Tổng nguồn vốn huy động, lồng ghép thực hiện chương trình trong 4 năm ước đạt trên 400 tỷ đồng. Trong đó vốn hỗ trợ đầu tư của tỉnh, TW trên 116 tỷ đồng. Vốn đầu tư của huyện 28 tỷ đồng. Vốn đầu tư của các xã trên 90 tỷ đồng. Vốn dân đóng góp 102 tỷ đồng và gần 67 tỷ từ nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình khác.

Công tác chuyển đổi ruộng đất dồn điền đổi thửa đã khắc phục được tình trạng manh mún ruộng đất, đã có 2.312 ha được chuyển đổi của 61 thôn trên 13 xã. Xây dựng được nhiều mô hình phát triển sản xuất như: Mô hình trồng dưa, khoai tây, ớt xuất khẩu, mô hình nuôi lợn rừng, mô hình nuôi trồng thuỷ sản… Việc xây dựng đường giao thông được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay toàn huyện đã xây dựng nâng cấp được 112 km đường trục xã, 41km kênh mương được cứng hoá, xây mới và cải tạo 70 công trình văn hoá, xây dựng 33 điểm thu gom rác thải và nghĩa trang nhân dân, 3 trạm cấp nước sạch tập trung. Về giáo dục đã có 53/66 trường đạt chuẩn quốc gia. Có 14/19 xã công nhận chuẩn quốc gia về y tế. Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư.

Theo ra soát hiện trạng tiêu chí đến nay, toàn huyện đạt 12,05 tiêu chí. Trong đó 3 xã Cảnh Thuỵ, Lão Hộ, Tiến Dũng về đích đạt chuẩn nông thon mới năm 2014. 12 xã đạt nhiều 10 - 14 tiêu chí, 4 xã đạt 7 - 9 tiêu chí.

Mục tiêu chung trong năm 2015, 03 xã đạt 19 tiêu chí là Xuân Phú, Tư Mại, Đức Giang; 02 xã đạt Quỳnh Sơn, Nham Sơn đạt chuẩn trong năm 2016, các xã còn lại tiếp tục hoàn thành 1-2 tiêu chí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương cần có kế hoạch thực hiện chương trình một cách cụ thể trong từng năm, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cần có đánh giá chi tiết cụ thể từng tiêu chí, tiêu chí nào chưa đạt cần đưa ra lý do tại sao không đạt để tập trung chỉ hoàn thành theo lộ trình; các tiêu chí đạt tiếp tục giữ vững và nâng cao mức độ đạt chuẩn tiêu chí. Các phòng chuyên môn tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách huy động nguồn lực…; thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu để người dân thấy được hiệu quả của Chương trình xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”…

Thu Bích – Hồng Phấn