Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên đị bàn tỉnh BG

Xem nội dung chi tiết tại đây.