Cải cách hành chính

Tư Mại tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018

Vừa qua, UBND xã Tư Mại đã tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018.  Hiện nay toàn xã có 7.860 người/ 8.500 dân số có thẻ BHYT, đạt 92%, riêng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 100...

Tập huấn về sử dụng phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND huyện

Chiều ngày 18/5, UBND huyện phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin – Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hưởng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. Đồng...

Tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 – Triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 5/1, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.  Tham dự có lãnh đạo Phòng Tư Pháp huyện và cán bộ tư pháp hộ tịch 21 xã, thị trấn. Công tác Tư pháp năm 2016 đạt...

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015

Xem nội dung chi tiết tại đây.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

Xem nội dung chit tiết tại đây.

Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại – tố cáo

Thời gian qua, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện lịch tiếp dân định kỳ, và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại – tố cáo của cô...

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013

  Xem nội dung tại đây.

Đăng kí nhận Cải cách hành chính