Kinh tế

Mô hình tại xã Tân Dân, huyện Yên Dũng, Bắc Giang

  Tỉnh Bắc Giang có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao đến cả trăm triệu đồng/năm , tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Nhưng, có một mô hình ít người l...

Trang

Đăng kí nhận Kinh tế