Cơ cấu tổ chức

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ

1. Vị trí, chức năng. 1. Ban quản lý di tích cấp huyện: là đơn vị sự nghiệp có thu (tự đảm bảo một phần kinh phí) trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức các hoạt động bảo vệ, khai...

Ban Dân Vận

I. Chức năng:  - Ban dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận, bao gồm cả công tác tôn giáo. - Nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành uỷ...

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

1. Vị trí, chức năng - Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện. - Trung tâm bồi dưỡng chính trị...

Ban Quản Lý Chợ Neo

  Điều 1. Vị trí và chức năng 1.    Ban Quản lý chợ Neo là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước Yên Dũng....

Ban Dân Vận

1- Chức năng Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ. 2- Nhiệm vụ 2.1- Nghiên cứu, đề xuất: a) Những chủ trương,...

Tuyên giáo

1- Chức năng 1.1- Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá,...

UBKT

1- Chức năng 1.1- Là cơ quan tham mưu giúp huyện uỷ, uỷ ban kiểm tra huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ huyện...

Tổ chưc HU

1- Chức năng 1.1- Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện. 1.2...

Văn phòng huyện ủy

1- Chức năng 1.1- Là cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ và thường trực huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ; là...

Đội QLTT

  I. Tổ chức 1. Đồng chí : Ong Xuân Sơn Chức vụ: Đội trưởng SĐT:0976.403.198     2. Đồng chí : Hoàng Tiến Thăng Chức vụ: Phó Đội trưởng SĐT:0915.135.817     II. Nhiệm vụ, quyền hạn    1....

Trạm khuyến nông

 I. Tổ chức 1. Đồng chí : Nguyễn Văn Sự Chức vụ: Trạm trưởng SĐT:0983.466.839     2. Đồng chí : Nguyễn Huy Thời Chức vụ: Phó Trạm trưởng SĐT:01685.981.230     3. Đồng chí : Lê Thị ẢNh Chức vụ: Phó...

Đài Truyền thanh

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Trần Đức Hoàn Chức vụ: Trưởng đài SĐT:0912.362.378     2. Đồng chí : Lưu Xuân Thanh Chức vụ: Phó Trưởng đài SĐT:0982516983     3. Đồng chí : Phạm Văn Sáng Chức vụ: Phó Trưởng...

Văn hóa

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Vũ Trí Thống Chức vụ: Trưởng phòng SĐT: 0977.241.883   2. Đồng chí : Thân Quang Dương Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT: 0986.797.170   3. Đồng chí : Trần Thị Thơm Chức vụ: Phó...

Tài Nguyên

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Nguyễn Hà Giang Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0973.267.209   2. Đồng chí : Ong Thế Chung Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0982.470.577   3. Đồng chí : Lại Văn Hà Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:...

Giáo dục

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Nguyễn Văn Lượng Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0982.165.198   2. Đồng chí : Lương Văn Lý Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0962.518.386   3. Đồng chí : Lê Thị Hòa Chức vụ: Phó Trưởng phòng...

Thanh tra

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Nguyễn Văn Vy Chức vụ: Chánh thanh tra SĐT:0915.708.919     2. Đồng chí : Đỗ Văn Ngọc Chức vụ: Phó Chánh thanh tra SĐT:0915.503.401     3. Đồng chí : Nguyễn Ngọc Anh Chức vụ:...

Tư Pháp

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Nguyễn Văn Phú Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0946.758.965     2. Đồng chí : Thân Thị Lụa Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0984.243.738     3. Đồng chí : Phan Thế Hải Chức vụ: Phó...

Y Tế

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Chu Văn Toản Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0985.810.954     2. Đồng chí : Phạm Văn Điển Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0969.468.318     II. Nhiệm vụ, quyền hạn 1. Trình ủy ...

Lao động

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Phan Thế Huấn Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0912.690.866   2. Đồng chí : Nguyễn Quốc Hùng Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0966.775.386   3. Đồng chí : Thân Văn Thắng Chức vụ: Phó Trưởng phòng...

Nông nghiệp

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Nguyễn Xuân Tiến Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0912.315.303     2. Đồng chí : Dương Văn Phong Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0983.806.466     3. Đồng chí : Nguyễn Xuân Tỉnh Chức vụ...

Nội vụ

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Tô Văn Lượng Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0913.411.123   2. Đồng chí : Trần Văn Thịnh Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0913.296.843   3. Đồng chí : Nguyễn Công Thành Chức vụ: Phó Trưởng phòng...

Phòng TC&KH

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Trần Văn Dương Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0982.103.269   2. Đồng chí : Tạ Thị Thủy Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0915.928.892   3. Đồng chí : Hà Thị Tân Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:01666...

Phòng KT&HT

I. Tổ chức 1. Đồng chí : Trần Văn Đô Chức vụ: Trưởng phòng SĐT:0984.096.886     2. Đồng chí : Vũ Văn Hoè Chức vụ: Phó Trưởng phòng SĐT:0972.205.612     3. Đồng chí : Dương Văn Tuấn Chức vụ: Phó Trưởng...

Văn phòng HĐND&UBND

 I. Tổ chức 1. Đồng chí Khổng Minh Tùng Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND – UBND SĐT: 0913.704.268 Email: tungkm_yendung@bacgiang.gov.vn   2. Đồng chí Trần văn Quyền Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND SĐT:...

LHPN

I. Cơ cấu tổ chức:   HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮHUYỆN Chủ tịch: Dương Thị Thanh CQ: 3870.240 DĐ: 0985.575.141 NR: 3757.538 Phó CT: Đinh Thị Oanh...

Trang

Đăng kí nhận Cơ cấu tổ chức