STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
26 HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG VÀ NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC HỘ NGHÈO KHÔNG CÓ NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN PHỤNG DƯỠNG, KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN SỐNG Ở CỘNG ĐỒNG, ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ H Lao động TB & XH 08/06/2016
27 NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ EM CÓ CẢ CHA, MẸ BỊ CHẾT, MẤT TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG HOẶC NGƯỜI THÂN THÍCH KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG Lao động TB & XH 08/06/2016
28 NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG: NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH; NẠN NHÂN BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC; NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN; NẠN NHÂN BỊ CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ KHẨN CẤP TRONG THỜI GIAN CHỜ ĐƯA VỀ NƠI CƯ TRÚ HOẶC ĐƯA VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NH Lao động TB & XH 08/06/2016
29 TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Lao động TB & XH 08/06/2016
30 TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP Lao động TB & XH 08/06/2016
31 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CẤP HUYỆN Lao động TB & XH 08/06/2016
32 CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CẤP HUYỆN Lao động TB & XH 08/06/2016
33 GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ. Lao động TB & XH 08/06/2016
34 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Nội Vụ 08/06/2016
35 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DÒNG TU, TU VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC TU HÀNH TẬP THỂ KHÁC CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH. Nội Vụ 08/06/2016
36 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH Nội Vụ 08/06/2016
37 THỦ TỤC CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ (CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG HUYỆN) Nội Vụ 08/06/2016
38 THỦ TỤC CHẤP THUẬN HỘI NGHỊ, ĐẠI HỘI CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ. Nội Vụ 08/06/2016
39 THỦ TỤC CHẤP THUẬN CÁC CUỘC LỄ DIỄN RA NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO CÓ SỰ THAM GIA CỦA TÍN ĐỒ TRONG PHẠM VI MỘT HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Nội Vụ 08/06/2016
40 THỦ TỤC CHẤP THUẬN VIỆC GIẢNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO Nội Vụ 08/06/2016
41 THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO Ở NHIỀU XÃ TRONG MỘT HUYỆN Nội Vụ 08/06/2016
42 THỦ TỤC THÔNG BÁO VỀ VIỆC THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH. Nội Vụ 08/06/2016
43 THỦ TỤC KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM Nội Vụ 08/06/2016
44 THỦ TỤC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN Nội Vụ 08/06/2016
45 THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND HUYỆN QUẢN LÝ. Nội Vụ 08/06/2016
46 THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP Nội Vụ 08/06/2016
47 THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP Nội Vụ 08/06/2016
48 THỦ TỤC THÀNH LẬP THÔN MỚI, TỔ DÂN PHỐ MỚI (GỒM CẢ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP ĐỂ THÀNH LẬP THÔN MỚI, TỔ DÂN PHỐ MỚI) Nội Vụ 08/06/2016
49 THỦ TỤC ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ Nội Vụ 08/06/2016
50 THỦ TỤC CHUYỂN THÔN THÀNH TỔ DÂN PHỐ Nội Vụ 08/06/2016

Trang