STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
201 CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương 06/06/2016
202 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương 06/06/2016
203 CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Công thương 06/06/2016
204 CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương 06/06/2016
205 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương 06/06/2016
206 CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU Công thương 06/06/2016
207 PHÂN HẠNG CHỢ (ĐỐI VỚI CHỢ HẠNG 2, CHỢ HẠNG 3) Công thương 06/06/2016
208 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, ĐIỂM KINH DOANH TẠI CHỢ (ĐỐI VỚI CHỢ HẠNG 2, CHỢ HẠNG 3) Công thương 06/06/2016
209 PHÊ DUYỆT NỘI QUY CHỢ (ĐÔI VỚI CHỢ HẠNG 2, CHỢ HẠNG 3) Công thương 06/06/2016
210 ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU THẦU TỔ CHỨC KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ. Công thương 06/06/2016
211 LỰA CHỌN, GIAO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TỔ CHỨC KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ Công thương 06/06/2016
212 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA TẠI VIỆT NAM CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
213 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA Ở NƯỚC NGOÀI VỀ CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM Tư pháp 06/06/2016
214 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
215 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
216 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT, THAY ĐỔI GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
217 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
218 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
219 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI; THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ ĐỦ 14 TUỔI TRỞ LÊN CƯ TRÚ TRONG NƯỚC Tư pháp 06/06/2016
220 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
221 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC Tư pháp 06/06/2016
222 THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH, GIÁM HỘ; NHẬN CHA, MẸ, CON; XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON; NUÔI CON NUÔI, THAY ĐỔI HỘ TỊCH, KHAI TỬ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
223 THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
224 THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HỦY VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016
225 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Tư pháp 06/06/2016

Trang