Truyền hình online

Phim tài liệu - Tập 5: Du ngoạn miền đất ba sông
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 11/12/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 04/12/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 22/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 20/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 15/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 13/11/2018
Phim tài liệu : Tập 4: Danh thần đất phượng hoàng
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 06/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 01/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 30/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 25/10/2018
Phim tài liệu: Tập 3: Những trang sử đá trên đất Phượng hoàng
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 23/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 18/10/2018