Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu huyện Yên Dũng năm 2018