Công tác phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện năm 2017

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, được xem là nền tảng cơ bản trong việc chăm sóc và tăng cường sức khỏe đối với người dân. Chính sách BHYT đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc lựa chọn các giải pháp tài chính chăm lo sức khỏe nhân dân, điển hình là BHYT tự nguyện.

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 43 ngày 11/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó đã có nhiều giải pháp huy động sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT như: Phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện năm 2017 và lấy tháng 11 hàng năm là tháng tập trung cao điểm vận động toàn dân tham gia BHYT ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đặc biệt là quyền lợi và trách nhiệm của người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình. Đồng thời, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng tham gia BHYT như các hộ sản xuất nông lâm nghiệp có mức sống trung bình trong năm 2017 mua BHYT sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ 20% cộng với 30% giá trị hỗ trợ của Trung ương khi mua thẻ BHYT. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban vận động  của huyện thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến năm 2020. Chỉ đạo 21/21 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân tham gia BHYT đến từng thôn, tiểu khu và khu phố. Thành lập 181/181 Ban vận động tại các thôn, các tiểu khu, tổ dân phố do Trưởng ban công tác mặt trận làm Trưởng ban. Tổ chức kê khai danh sách các hộ dân làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình tiến hành vận động tham gia BHYT.

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt, đến nay số người tham gia BHYT trên toàn huyện là 121.178 người (đạt 92%) tăng 12.931 người (tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước) vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao 5,7% , trong đó: Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%. Một số địa phương đạt tỷ lệ bao phủ BHYT vượt kế hoạch giao như: Hương Gián đạt 94%,  Xuân Phú, Đức Giang, Nham Sơn, thị trấn Neo và thị trấn Tân Dân đều đạt 93%.

Thời gian tới, huyện Yên Dũng tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, MTTQ và các ban ngành đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT toàn dân. Đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các đối tượng khi tham gia BHYT, thay đổi hành vi nhận thức của người có thẻ BHYT, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

THANH THU