Đại hội đại biểu Hội nông dân Thị Trấn Neo nhiệm kỳ 2018- 2023.

Sáng ngày 2-3/4, Hội nông dân thị trấn Neo tổ chức Đại hội đại biểu hội nông dân khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân Thị trấn Neo đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay, hội nông dân thị trấn có 6 chi hội, trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 120 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân của thị trấn là 625  hội viên. Trong đó hội viên là đảng viên có 47 đồng chí. Đến nay, 100% chi hội đều xây dựng được quỹ hội. Tổng quỹ hội hiện nay là trên 80 triệu đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện chính sách tín dụng cho vay các đối tượng chính sách đạt tổng dư nợ hiện nay là trên 720 triệu đồng  cho 35 hộ vay. Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ, đã có nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, và ổn định vươn lên làm giầu. Góp phần  tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ảnh HN

Tại đại hội, các đại biểu đã giành nhiều thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân thị trấn đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân thị trấn tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu hàng năm có trên 60% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế tập thể, xây dựng thêm các  mô hình tổ hợp tác;  tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt; trong năm mỗi chi hội giúp đỡ từ 1 – 2 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,8% theo chuẩn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội nông dân thị trấn nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 9 ông bà và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội nông dân Huyện trong thời gian tới gồm 5 ông bà./.

L. Hương – Hồng Phấn